DünyaGüncel

ÇEVİRİ | Halkın Özgürlük ve Demokrasi Savaşı

"YHO’nun 54. yılını anarken, mücadele kararlılığımızı güçlendirelim. Uzun süreli halk savaşı yolunda sebat edin. Sürekli genişleyen ve derinleşen bir kitle tabanı temelinde kapsamlı ve yoğun gerilla savaşını ilerletin"

Yeni Halk Ordusu’nun (YHO) 54. yıldönümünü ve Filipinler’deki halk savaşını yükseltmek için gösterdiği kahramanca çabaları kutlayalım. 29 Mart 2023’te (mücadelenin yıldönümü) ABD-Marcos-Duterte rejimi altında faşist teröre karşı koymanın ağır görevlerini taşırken, zafere giden yola gözümüzü dikelim.

Filipinler’de neden bir halk savaşı var? Bunun nedeni, Filipin halkının memleket için gerçek bir ulusal özgürlük ve demokrasi elde etmeyi arzulamasıdır: ABD emperyalist boyunduruğuna karşı özgürlük ve büyük burjuva kompradorların, toprak ağalarının ve bürokrat kapitalistlerin zulmüne karşı demokrasi.

Halk savaşı yurtseverdir, devrimcidir, haklıdır ve kitlelerin derin desteğine sahiptir. Yenilmezdir çünkü halkın özlemlerini temsil eder. Ülkenin servetini yabancı soygunculardan ve yönetici sınıftaki suç ortaklarından geri almaya, ülkedeki yarı-sömürge ve yarı-feodal sistemi sona erdirmeye ve Filipinliler için müreffeh ve gelişmekte olan bir ülke kurmaya kararlılar.

Halk savaşının başarısı, halkın, özellikle de köylü kitlelerinin genel seferberliğine bağlıdır. Halk savaşı, genel olarak ve özünde, işçi sınıfının Parti aracılığıyla yürüttüğü bir köylü savaşıdır. Toprak, halkın çoğunluğunun başlıca demokratik talebidir. Halk savaşındaki kilit soru budur.

Düşman, ABD emperyalizmi ve onun kuklası Filipinler Silahlı Kuvvetleri (FSK) ve Filipin Ulusal Polisi (FUP), çok daha büyük ve daha güçlü. Savaş uçakları, helikopterler, dronlar, bombalar ve sınırsız cephane gibi güçlü mühimmata sahiptir. Düşmanın gücü ancak onun faşist vahşeti ile boy ölçüşebilir. Halkı boyun eğdirmek için güçlü silahlar kullanırken, kendisini yalnızca kitlelerden daha fazla izole eder ve onları karşılık vermeye iter.

Silah eksikliğine rağmen, YHO’nun saflarında son derece disiplinli ve politik olarak bilinçli Kızıl savaşçılar var. Onlar sadece savaşçı değiller. Onlar aynı zamanda kitlelerin çıkarlarına hizmet eden doktorlar, öğretmenler, sanatçılar ve üretim güçleridir. Ekonomik, siyasi ve askeri demokrasi, subaylarını ve savaşçılarını sağlam bir şekilde birleştiriyor. Gaziler veya yeni savaşçılar, cinsiyetleri veya sınıfsal kökenleri ne olursa olsun, ülkenin özgürlüğü için yiğitçe savaşıyorlar. Kitlelere hizmet etmek ve zafere ulaşmak için her türlü fedakarlığı yapmaya canı gönülden hazırlar.

Filipinler’deki halk savaşı uzun solukludur. YHO’nun, düşmanı yenip tüm ülkede iktidarı ele geçirene kadar güç toplamak için zamana ihtiyacı var. YHO, gerilla savaşı yoluyla düşmanı adım adım zayıflatır, kademeli olarak güç toplar ve zafer için koşullar yaratır.

Ülkenin uçsuz bucaksız kırsalı birçok ayrı adaya bölündüğünden, takımadalar boyunca küçük ve zayıftan büyük ve güçlüye doğru ilerlemek zaman alacaktır. YHO’nun güçleri başlangıçta daha büyük adalarda kuruldu ve birçok adadaki gerilla güçlerini birbirine bağlamak için kademeli olarak ilerledi.

NPA, dünyanın en güçlü emperyalistinin silahlandırdığı ve finanse ettiği daha modern orduyu parça parça yok ediyor. Güçleri, düşmanın zayıf noktalarını yenmek, faşistleri yok etmek ve düşmanın silahlarına ve askeri teçhizatına el koymak için yoğunlaşıyor. Düşman daha güçlü olduğunda, gerilla güçleri esnek bir şekilde dağılarak toplu iş yürütür ve savaşa hazırlıksız yakalanmamak için yer değiştirir. Geçici olarak yerleşik tabandan ayrılsalar bile, daha geniş kitlelere daha çok tohum ekerken, ektikleri devrim tohumlarının yeşermesini ve meyve vermesini sağlarlar.

Kızıl savaşçılar, savaşta belirleyici olanın silah gücünün değil, halkın kararlılığı ve yılmaz ruhunun olduğunu tam olarak kavrarlar. Maddi eksiklikler, kitlelerin derin desteği, savaşa geniş katılımları ve cesur savaşçılarının kahramanlıkları ile giderilebilir. Olası tüm silahlar -silahlar, toplar, tahtalar veya taşlar- düşmana karşı kullanılacaktır. Küçük olan büyüyecek ve güçlü düşman yenilecek. Doğru teori ve ideolojiyle donanmış halk ve halk ordusu ilerleyecek ve galip gelecektir. Bu, iniş çıkışları, geri çekilmeleri ve ilerlemeleri ne olursa olsun, halk savaşının tarihsel yasasıdır.

Silahlı mücadele, yaygın kitle mücadeleleriyle birlikte daha da ilerleme kaydedecektir. Halk savaşını ilerletmenin anahtarı, kitlelerin ve onların halk ordusunun sağlam birliğidir. Halk milisleri ve YHO birimlerinin tüm silahlı direniş araçlarıyla birlikte kırsal kesimdeki kitle mücadelelerinin alevleri, kukla devletin faşizmini yutacak ve yerle bir edecek.

YHO, Partinin mutlak liderliği altındadır. Partinin doğru önderliği halk ordusunu şekillendirmiş, onu ezilen halkın özgürlük ve demokrasi arzusuna sadık tutmuştur. Kızıl savaşçılara Marksizm-Leninizm-Maoizm’i tüm eylemlerinde rehber olarak kullanmaları öğretiliyor. Parti, YHO’nun demir omurgasıdır.

YHO’nun 54. yılını anarken, mücadele kararlılığımızı güçlendirelim. Uzun süreli halk savaşı yolunda sebat edin. Sürekli genişleyen ve derinleşen bir kitle tabanı temelinde kapsamlı ve yoğun gerilla savaşını ilerletin. Halk ordusu ve halk milis birimlerini güçlendirin ve genişletin. Parça parça, kibirli düşmanı parçalayın ve yenin. Bin bir zafer elde edin. Kitlelere gönülden hizmet edin ve özgürlük ve demokrasiye giden uzun yolda yürüyün!

Bu çeviri yazı Ang Bayan dergisinin 7 Mart, 2023 tarihli sayısından alınmıştır.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu